Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική ανταποκρίνονται σε υποθέσεις που περιλαμβάνουν άγχος, κατάθλιψη, θυμό, διαχείριση κρίσης, χαμηλή αυτοπεποίθηση, διαπροσωπικές συγκρούσεις, υπαρξιακά διλήμματα καθώς και αυτό-βελτίωση και ενδοσκόπηση για την κατάκτηση της γνώσης του εαυτού, της σταθερότητας και της ισορροπίας. Επιπλέον, ανταποκρίνονται σε ειδικά θέματα όπως σεξουαλικές δυσλειτουργίες, συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, προβλήματα εθισμού, επιλόχεια κατάθλιψη. Στο Norma Vitae δραστηριοποιείται επαγγελματικό προσωπικό με εκτεταμένη εμπειρία στον χώρο της ψυχοθεραπείας.

Συμβουλευτική Παιδιών & Εφήβων

Ένας συνδυασμός δραστικών αναπτυξιακών αλλαγών στις ζωές των παιδιών και των εφήβων, που προκαλούν ανεξέλεγκτες ορμονικές αλλαγές αλλά και οι αναμενόμενες μεταβάσεις ζωής , οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην ψυχολογία, πολλές φορές οδηγούν σε σύγχυση και δυσκολίες προσαρμογής. Όσο εύκολη και να φαντάζει η ζωή ενός παιδιού στα μάτια ενός ενήλικα, τα παιδιά αντιμετωπίζουν τις προσωπικές τους συναισθηματικές, κοινωνικές και/ ή ακαδημαϊκές δυσκολίες. Ένας έμπειρος ψυχοθεραπευτής είναι σε θέση να αξιολογήσει τις ανησυχίες ενός παιδιού/εφήβου, να κατανοήσει την οπτική και τις ανάγκες του και να του προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεται έτσι ώστε να δημιουργήσει μηχανισμούς αντιμετώπισης προβλημάτων οι οποίοι θα του παρέχουν την δυνατότητα να εξελιχθεί σε έναν ευπροσάρμοστο και ισορροπημένο ενήλικα.

Συμβουλευτική Γονέων

Ο ρόλος ενός γονέα αποτελεί πραγματική πρόκληση ορισμένες φορές! Δεν είναι πάντα εμφανές για ένα γονέα τι είναι σωστό να πει ή να κάνει, ούτε είναι εύκολο να καθοριστεί κάτι τέτοιο από βιβλία προορισμένα για γονείς. Η συμβουλευτική γονέων είναι χρήσιμη στην επίλυση τυχόν θεμάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την παιδική ηλικία αλλά και στην εξερεύνηση της φιλοσοφίας που είναι καλό να διαπνέει την ανατροφή των παιδιών. Επιπλέον, η συμβουλευτική γονέων βοηθά στην αποσυμφόρηση τεταμένων οικογενειακών καταστάσεων και εξοπλίζει τους γονείς με δεξιότητες απαραίτητες ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν αμήχανες και δύσκολες καταστάσεις, που όλοι οι γονείς αναγκαστικά συναντούν στην προσπάθεια ανατροφής παιδιών με ολοκληρωμένη και υγιή προσωπικότητα.

Συμβουλευτική Ζεύγους

Η Συμβουλευτική Zεύγους είναι ένας τύπος ψυχοθεραπείας που βοηθάει το ζευγάρι να ανακαλύψει πιθανές δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές, οι οποίες φθίρουν τη σχέση, παρεμποδίζοντας την ομαλή επικοινωνία. Μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας και κατανόσης που προσφέρεται μέσω της θεραπευτικής διαδικασίας, οι σύντροφοι βρίσκουν δυόδους έκφρασης και έχουν την ευκαιρία να εξωτερικεύσουν τις ανάγκες τους, όπως και να μάθουν πως να διαχειρίζονται καταστάσεις μεταξύ τους με λειτουργικό τρόπο.

Υπηρεσίες Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής

Πολλές φορές συναντάμε μαθητές να δυσκολεύονται στο σχολείο χωρίς να υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία ή ψυχολογικό αίτιο. Δεν διαβάζουν, δεν έχουν ακαδημαϊκούς στόχους, δεν τους ενδιαφέρει η απόδοσή τους στο σχολείο. Μαθητές λυκείου φαίνονται ν διστάζουν στο να επιλέξουν την μετέπειτα πορεία τους, δεν δείχνουν πυγμή στις επιλογές μαθημάτων που κάνουν, δεν φαίνονται συνειδητοποιημένοι ούτε πρόθυμοι. Με την βοήθεια ενός ειδικού και προηγμένων εργαλείων αξιολόγησης, μαθητές όπως αυτοί που μόλις περιγράψαμε καταφέρνουν να χτίσουν την ακαδημαϊκή τους αυτοπεποίθηση και να διαμορφώσουν ξεκάθαρη γνώμη για το μέλλον τους. Ενεργοποιούνται και βρίσκουν διόδους για να καταφέρουν τους στόχους που έθεσαν κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής. Καταφέρνουν να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους!

Μαθήματα Ειδικής Αγωγής

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν χαίρουν της κατανόησης των υπολοίπων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην περιθωριοποίησή τους. Συχνά, χαρακτηρίζονται οκνηροί ή αργοί λόγω της έλλειψης ορισμένων δεξιοτήτων. Ωστόσο, οι ίδιοι μαθητές διαθέτουν δυνατότητες που, αν διερευνηθούν και αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη προόδου στα πεδία όπου είναι περισσότερο αδύναμοι, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα της αυτοεκτίμησής τους σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Με τα μαθήματα ειδικής αγωγής συντελείται μία στοχευμένη αντιμετώπιση ειδικών δυσκολιών στην ανάγνωση, τη γραφή, τον συλλαβισμό, τα μαθηματικά αλλά και στις περιπτώσεις που παρατηρείται χαμηλή εκτελεστική λειτουργικότητα ή ασθενής μνήμη, με τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων που αποσκοπούν στη διδασκαλία τεχνικών, καθιστόντας δυνατή την κατανόηση και την αφομοίωση εννοιών καθώς και την ακαδημαϊκή πρόοδο συνολικά.

Εκμάθηση Δεξιοτήτων Μελέτης

Πολλοί μαθητές, είτε έχουν χαμηλές, μέτριες ή υψηλές επιδόσεις, δεν έχουν την ευκαιρία να εξοπλιστούν με δεξιότητες και τεχνικές που θα τους επέτρεπαν να διαχειρίζονται πιο σωστά το χρόνο τους, να μελετούν πιο αποδοτικά κατά την προετοιμασία για τα διαγωνίσματα, να συγκρατούν πληροφορίες, όπως και να κρατούν σημειώσεις αποτελεσματικά. Αυτό αποδίδεται κυρίως στους γρήγορους ρυθμούς της σημερινής σχολικής τάξης που δεν αφήνουν τα περιθώρια στους δασκάλους να αποκλίνουν από τη διδακτέα ύλη και κατ’ επέκταση παρεμποδίζουν την επικέντρωση στη διδασκαλία των προαναφερθεισών δεξιοτήτων. Το παράδοξο, όμως, είναι ότι απαιτείται από τους μαθητές να εφαρμόσουν τεχνικές μελέτης σε όλα τα μαθήματα προκειμένου να είναι επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διδαχθεί ποτέ αυτές τις δεξιότητες συστηματικά και διεξοδικά. Τα μαθήματα με αντικείμενο τις Οργανωτικές Δεξιότητες και τις Δεξιότητες Μελέτης στοχεύουν στη γεφύρωση αυτού του χάσματος, η οποία θα οδηγήσει σε πιο αποδοτικό διάβασμα και, ως εκ τούτου, σε μια πιο θετική οπτική των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για το σχολείο.