εκπαίδευση

Τα σχολικά μαθήματα είναι το κλειδί για το ξεκίνημα της σεξουαλικής εκπαίδευσης

Οι νέοι αντλούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεξ στα σχολικά μαθήματα από ό, τι από τους φίλους ή τους γονείς τους, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Περίπου τα μισά από τα αγόρια ηλικίας 15 ετών και το 1/3 των κοριτσιών είπε ότι το σχολείο τους έδωσε τις περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα σεξουαλικά θέματα.

Μαθήματα σχετικά με το σεξΗ έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι οι νέοι που ανέφεραν το σχολείο ως κύρια πηγή των πληροφοριών τους ήταν λιγότερο πιθανό να είχαν σεξουαλική επαφή από εκείνους που είπαν ότι άντλησαν τις πληροφορίες τους από τους γονείς ή τους φίλους τους.

Λιγότερο από το 1/5 των αγοριών (18%) και το 1/4 των κοριτσιών (23%) που ανέφεραν ότι είχαν αντλήσει τις πληροφορίες τους από το σχολείο είχαν σεξουαλική επαφή. Αυτό σε σύγκριση με τα 2/5 των αγοριών και των κοριτσιών, το 41% και 43% αντίστοιχα, που είχαν αντλήσει τις πληροφορίες από τους φίλους τους.
Μόνο ένα μικρό ποσοστό των νέων ανάφεραν την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, τα βιβλία, τους γιατρούς ή τα οικογενειακά ιατρεία ως κύρια πηγή των πληροφοριών τους.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι μαθητές που είχαν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ήταν λιγότερο αρνητικοί στις απόψεις τους για τα προφυλακτικά από εκείνους που δεν είχαν σεξουαλική εκπαίδευση.
Ο Ερευνητής Jo Kirby, από τη μονάδα ερευνών της υγείας παιδιών και εφήβων του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, δήλωσε: «Η εργασία αυτή τονίζει τον αντίκτυπο της αυξανόμενης υπερίσχυσης των πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με τα σεξουαλικά θέματα στους νέους στο σχολείο.

Η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών, σχετικά με σεξουαλικά θέματα, μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τα οφέλη που συνδέονται με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία».

Η έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης της συμπεριφοράς υγείας των μαθητών (HBSC), που αποτελεί διεθνή έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Πηγή: bbc