σεξουαλικού

Η ερμηνεία και η παρερμηνεία του σεξουαλικού ενδιαφέροντος απο τους άνδρες και τις γυναίκες είναι ένα βασικό πρόβλημα στην επικοινωνία των ζευγαριών,μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία θεωρεί ότι οι άνδρες κολεγιακής ηλικίας είναι πολύ πιθανό να θυμούνται το αρχικό σεξουαλικό ενδιαφέρον μιας γυναίκας για εκείνους, είτε αυτό ήταν θετικό υποδηλώνοντας έλξη, είτε ήταν αρνητικό και υποδήλωνε απόρριψη.

Για τους σκοπούς της μελέτης οι ερευνητές έδειξαν στους συμμετέχοντες άνδρες- που όπως σημειώθηκε, αντιπροσώπευαν ποικιλία ιστορικών όσον αφορά πιθανές επιθετικές σεξουαλικές συμπεριφορές- ολόσωμες φωτογραφίες γυναικών αντίστοιχης με τη δικιάς τους ηλικίας που εξέπεμπαν «μηνύματα» σεξουαλικού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης οι ερευνητές ξαναέδειξαν στους συμμετέχοντες τις φωτογραφίες που τους είχαν ήδη δείξει και νωρίτερα και νέες φωτογραφίες των ίδιων γυναικών, στις οποίες όμως οι γυναίκες επικοινωνούσαν ένα αντίθετο μήνυμα εν σχέση με το αρχικό (π.χ. απόρριψη αντί έλξη) και ιδού τα συμπεράσματα:

1. Η ικανότητα των ανδρών ακριβούς διάκρισης μεταξύ των φωτογραφιών που είχαν δει νωρίτερα και αυτών που δεν είχαν ξαναδεί, αποτέλεσε ένδειξη καλής μνήμης όσον αφορά το σεξουαλικό ενδιαφέρον των γυναικών.

2. Ο μέσος νεαρός άνδρας είχε εξαιρετική μνήμη για το αν οι γυναίκες επέδειξαν αρχικά θετικό σεξουαλικό ενδιαφέρον ή απόρριψη.

3. Ωστόσο, οι άνδρες παρουσίασαν καλύτερη μνήμη σχετικά με το σεξουαλικό ενδιαφέρον μιας γυναίκας, όταν θεωρούσαν τη γυναίκα πιο ελκυστική προς και για εκείνους: όταν δηλαδή εξέφραζε αρχικά θετικό σεξουαλικό ενδιαφέρον, ήταν ντυμένη πιο προκλητικά, και θεωρούνταν ελκυστική.

Η επικεφαλής συγγραφέας Teresa Treat παρατηρεί ότι το να μη μπορεί να αποτυπώσει σωστά ή και διόλου η μνήμη ενός άνδρα την θετική ή αρνητική εκδήλωση σεξουαλικού ενδιαφέροντος μιας γυναίκας προς εκείνον, μπορεί να τον ωθήσει σε μια ανεπιθύμητη για τη γυναίκα σεξουαλική κίνηση, και τελικά να νιώσει ματαίωση, όταν εκείνη δεν αντιδράσει όπως προσδοκάται.

Αντιθέτως οι νεαροί άντρες που συνάπτουν συχνότερα σοβαρές «ρομαντικές» σχέσεις με το άλλο φύλο, επίσης εμφανίζουν καλύτερη μνήμη σε ότι αφορά την αντίληψη και την ερμηνεία του σεξουαλικού ενδιαφέροντος. Αυτό υποδηλώνει ότι η ανίχνευση αλλά και η ανάμνηση των συναισθημάτων ενός συντρόφου πιθανώς διαδραματίζουν ένα ρόλο στην έναρξη και διατήρηση μιας σοβαρής ρομαντικής σχέσης.

Η μακροπρόθεσμη σημασία των ευρημάτων θα εξαρτηθεί από το αν η ανάμνηση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος επηρεάζει τη μετέπειτα συμπεριφορά του αρσενικού, τις εμπειρίες όπως και τις κοινωνικές αποφάσεις, όταν ερεθίσματα σεξουαλικού ενδιαφέροντος παρουσιάζονται με έναν πιο αληθοφανή τρόπο (δηλαδή, σε ταινίες ή σε πραγματικές αλληλεπιδράσεις της ζωής).

Ωστόσο, πολυάριθμοι άλλοι παράγοντες πέρα από τη μνήμη για τα συναισθήματα της συντρόφου διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών σεξουαλικών εμπειριών των ενήλικων νεαρών.

Πηγή: Bethany Carland-Adamsv
Wiley-Blackwell