Η ανάγκη για έλεγχο δημιουργεί άγχος, οδύνη και δυστυχία. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο όμως μπορούμε να σπάσουμε…

Δείτε το βίντεο μας: