Ο χωρισμός είναι συνήθως ιδιαίτερα επίπονος. Γιατί όμως;
Μάθετε ποιες είναι οι σωματικές καθώς και οι εγκεφαλικές αντιδράσεις του οργανισμού μας κατά τον χωρισμό.